तँपाईले खोजेकै ठाँउमा घर बिक्रीमा मात्र 7 लाख 99 हजार छिटो सम्पर्क गर्नुहोस

काठमाडौ ।

दाङ तुल्सिपुर हेम्नतपुरमा तु घर बिक्रीमा कोठा 3 वटा टवाईलेट भाथरुम सबै छ र पानी 24 घन्टा बत्ती 24 घन्टा बाटो 24 फुट को घरको मुल्य मात्र 7 लाख 99 हजार हो ।

र घर सहित 4 कठ्ठा जग्गा छ जग्गाको मुल्य रु प्रती कठ्ठा 8 लाख मात्र 4 कठ्ठा लाई 32 लाख र घर 7 लाख 99 हजार गरेर टोटल 39 लाख 99 हजार हो ।

जग्गा मा पानी 24 घन्टा हुन्छ र तरकारी खेत गर्न यकदम राम्रो छर खुखुरा फम लोकल कुखुरा पालन गर्न नि यकदम राम्रो छ्र जग्गा नि यकदम मिलेको छ ।

जग्गा दाङ तुल्सिपुर देखि घाराही रोड देखि मात्र 1km भित्र छ रिन लागेर बेच्न लाको हो कुवाबाट पनि पानीको आउने गरछ जग्गा यकदम रुमाल जस्तै मिलेको छ ।

जग्गा नम्बरी होदलालको पछाडि नलाग्नुहोला दलालले फसाउछन र सिधै जग्गा धनिको नम्बर 9857824757 रमेश कुमार ओलि ।

दाङमा सस्तो मस्तो जग्गा चाहियमा हामिलाई sms गर्नुहोला तपाईको काम तुरुन्त हुन्छ । माटो कमाउ धनी बनै.

प्रकाशित मिति February 19, 2021

हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस