no-image

काठमाडौँ– ल’लितपुरकाे पु’ल्चोकमा बि’हीबार रा’ताे म’च्छिन्द्रनाथको र’थ ता’न्ने क्र’ममा ट्रा’फिक प्र’हरीमाथि कु’टपिट ग’र्ने ९ ज’नालाई ल’लितपुर प्र’हरीले प’क्राउ ग’रेकाे छ। ल’लितपुर प्र’हरी प’रिसरका प्र’मुख टे’कप्रसाद रा’ईले ट्’राफिक प्र’हरी ज’वान क’मल घि’मिरेमाथि कु’टपिट ग’र्ने ९ ज’नालाई प’क्राउ ग’रेको जा’नकारी दि’ए । स्था’नीयहरुले नि’षेधाज्ञा तथा प्र’हरीको चे’तावनीलाई वे’वास्ता ग’र्दै बिहीबार पु’ल्चोकमा रा’तो म’च्छिन्द्रनाथको र’थ ता’नेका थिए ।त्य’सक्रममा प्र’हरीले अ’श्रुग्याँस र पा’नीको फो’होरा हा’नेकाे थियाे।

साे’ही क्र’ममा भी’डले मो’टरसाइकलमा आ’इरहेका ट्रा’फिक प्र’हरी ज’वान घि’मिरेमाथि नि’र्घात कु’टपिट ग’रेको थि’यो। हा’ल घि’मिरेको जा’वलाखेलस्थित अ’ल्का अ’स्पतालमा उ’पचार भ’इरहेको छ। झ’डपमा अ’न्य तीन प्र’हरी पनि घा’इते भ’एको रा’ईले जा’नकारी दिए ।ल’लितपुर प्र’हरी प’रिसरका प्र’मुख रा’ईले प्र’हरीमाथि भ’एको कु’टपिटको घ’टनालाई आ’फूले ग’म्भीर रु’पमा लि’एकाे र त्य’समा सं’लग्नहरुलाई क’डा का’रबाही ग’रिने ब’ताए। त्य’स्तै उ’नको स्वा’स्थ्य अ’वस्था बु’झ्‍न बिहीबार साँ’झ ट्रा’फिक म’हाशाखाका प्र’मुख ए’सएसपी भी’म ढ’काल जा’वलाखेलस्थित अ’ल्का अ’स्पताल पु’गेका छन्। ​

उ’नले को’रोना सं’क्रमण रो’कथामका ला’गि स’रकारले ग’रेको नि’षेधाज्ञा र ज’नता जो’गाउन अ’होरात्र स’डकमा ख’टिएको ट्रा’फिक प्र’हरीमाथि सा’मूहिक रु’पमा नि’र्घात कु’टपिट ग’रिनुलाई अ’मानवीयको सं’ज्ञा दिए। ढ’कालले यो घ’टना अ’मानवीय र का’नुनविपरीत स’मेत भ’एकोले घ’टनामा सं’लग्‍नलाई प’क्राउ ग’रेर का’नुनी का’रबाही ग’रिने ब’ताए।

प्रकाशित मिति September 4, 2020

हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस